Feliu N&I
Twitter
Español  Català  English    
   ÀREA ECONÒMICA
     
 
Manteniment Integral de Societats
Economia
Due Diligence i Valoracions


 
MANTENIMENT INTEGRAL DE SOCIETATS
 
 
Elaboració i manteniment de la comptabilitat de societats.
Preparació i adaptació de reportings periòdics.
Elaboració i presentació de Comptes Anuals, incloent Comptes Anuals Consolidats si fos necessari.
Tramitació dels llibres oficials de comptabilitat.
Assessorament fiscal de caràcter general i per operacions específiques.
Complimentació de les obligacions fiscals periòdiques així com dels resums anuals.
Gestions per aconseguir les devolucions d’IVA meritat fora del territori nacional.
Preparació i presentació de documents davant diferents organismes oficials tals com:
 
  Institut Nacional d’Estadística.
  Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
  Ministeri d’Energia i Mines.
  Banc d’Espanya.
Serveis administratius generals incloent:
 
  Manteniment de l’arxiu documental de la societat.
  Control i pagament de despeses internes i de proveïdors externs.
  Obertures i cancel•lacions de comptes bancaris.
  Gestió de facturació a clients.
Selecció i formació de personal comptable, financer i administratiu.
 


 
ECONOMIA
 
 
Estudis de viabilitat d’empreses i projectes de negoci.
Elaboració i presentacions de Plans de Negocis.
Elaboració i seguiment de plans de tresoreria.
Preparació de cash-flows a curt termini pel control periòdic dels comptes de tresoreria.
Preparació de sistemes d’auditoria interna i seguiment o elaboració dels mateixos.
Revisió de processos de control intern.
Estudis de gestió de patrimoni immobiliari.
 
     


 
DUE DILIGENCE I VALORACIONS
 
 
Due diligence
Valoracions d’empreses i negocis.
Elaboració de Plans de Negocis.
 
     

Pujar

 
     
© 2009 Feliu Negocis & Internacional, SLP - Informació legal - info@feliu.biz